Skoky do prázdna

Výběr z článků baletního mistra Joe Jenčíka (1893 – 1945). 13. svazek edice Terpsichora Název: Skoky do prázdna Autor: Josef Jenčík Ilustrace: Vydal: Družstvo Dílo Praha Vydání: Rok vydání: 1947 Náklad: 1500 ks