Zelenka

Katalog výstavy v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Výstava se věnovala dílu Františka Zelenky ve všech jeho podobách (grafika, architektura, scénografie). Záverečná část je věnována Zelenkově práci v Terezínské Malé pevnosti v letech 1942-1944.