Poetismus

Rozsáhlá publikace věnovaná vývoji poetismu v letech 1920-1933. (Nezval, Seifert, Halas, Biebl) Kniha patří do série věnované výrazným směrům literatry od 19. století po modernu šedesátých let. Příloha: reprint prvního čísla třetího ročníku magazínu ReD (1929)

Vest pocket revue

Tu i cizozemské radovánky o 19 obrazech. Šesté vydání Osmý obraz neobsahuje Nepřípadný zpěv o hrobce, který je zde nahrazen obrazem Pouze pro dámy. Malá edice Odeon, svazek 8

Vest pocket revue

Tu i cizozemské radovánky o 19 obrazech. První vydání první hry dvojice Voskovec a Werich. Zajímavostí prvního až pátého vydání jsou avizované romány obou autorů. Tato reklama mizí až ve vydání šestém. Malá edice Odeon, svazek 8